Jaromír Čejka

kontakt

„…. ta touha vrátit se tam, kde jsme nikdy nebyli“ (I.Blatný)

„Věci dělají z člověka to, co on z nich“ (V.Šklovskij,1923)

Narozen 15.4.1947 v Miroslavi.
Maturita na SPŠ elektrotechnické (1966)
Institut výtvarné fotografie při SČF v Brně, 1971-74
V letech 1976-83 externí studium na FAMU, obor fotografie.
Po maturitě různá povolání (řidič, osvětlovač, asistent kamery, fotograf, uklízeč).
Od roku 1983 svobodné povolání, spolupráce s Art Centrem (dokumentace prací Studia Shape). Po roce 1990 spolupráce s tiskem (Lidové noviny, Fórum, Přítomnost(od r.1990), Prostor (1992), Zdravotnické noviny, Architekt, Respekt, Literární noviny) a fotografická dokumentace venkovských obcí pro studie územních plánů (spolupráce s Bohuslavem Blažkem a arch.Ivanem Plickou). Po r.2000 spolupráce s ČTK a Studiem JB v Lomnici n.Pop. V současné době fotografická dokumentace pro projekt Uměleckoprůmyslového muzea v Praze „Panelová sídliště v České republice“.

Autorské výstavy

1975 - Dům pánů z Kunštátu, Brno (spol. s F. Dominem)
1977 - Divadlo v Nerudovce, Praha
1980 - Galerie v podloubí, Olomouc
1984 - Fotochema, Praha („Sídliště Jižní Město“)
1988 – Dům pánů z Kunštátu, Brno
1990 – Chodovská tvrz, Praha
2003 - Moravská galerie, Ambit Místodržitelského paláce („STOPY“, 1980-1999)
2006 - Galerie Naivní anděl, Kolín („Fotografie 1977-2000“)
2007 - Malá výstavní síň v Liberci („STOPY“, 1968-1999)
2014 - Dům umění v Opavě (Sídliště Jižní Město, 1979-85)

Účast na výstavách:

1972 – Československá fotografie 1971-72, Moravská galerie v Brně
1972 - Fotomax, Dům umění města Brna
1972-76 – Cykly a seriály, Dům umění města Brna
1982 - Aktuální fotografie, Moravská galerie v Brně
1985 - Současná československá fotografie, Londýn
1985 - Fotografie absolventů FAMU, Dům umění města Brna
1986 - Urbanita 86, Praha
1986 - Tělo v československé fotografii, Kroměříž
1987 – Aktuální fotografie II, Moravská galerie v Brně
1987 - Město, Dům umění města Brna
1989 - Proměny československé dokumentární fotografie 1839-1989, G4, Cheb
1989 - Československá fotografie 1945-89, Praha
1989 - Cesty československé fotografie, Praha
1999 - My 1948-89, Brno
2000 - 1999 - Fotografie české společnosti, Praha
2000 - Společnost před objektivem 1918-1989, Praha
2001 - Tvář naší země – krajina domova, Praha
2004 - Listopad 1989, Praha
2005 - Reflexe – Fotografie absolventů FAMU 1964-2004, Galerie Václava Špály, Praha
2005 - Česká fotografie 20.století, Městská knihovna, Praha
2008 - Fotogenie identity, Dům pánů z Kunštátu, Brno
2008 – Třetí strana zdi, Moravská galerie v Brně
2009 – Via Lucis, Zastoupení ČR při EU, Brusel

Texty:

Publikace:
 • „Deseti objektivy“(spoluautor), Panorama, Praha, 1983
 • „Tvář naší země – krajina domova“(spoluautor), Studio JB, Lomnice n.Pop., 2001
 • „Místa hodná paměti“(spoluautor), Studio JB, Lomnice n.Pop., 2002
 • „Český svět - kulisy let 1948-1989“(spoluautor), Studio JB, Lomnice n.Pop., 2008
 • „Když se utopie stane skutečností“ (spoluautor), UPM Praha, 2013
 • „Jižní Město“, Institut tvůrčí fotografie a Slezská univerzita v Opavě, 2014
Literatura:
 • Blažek,B. – text k výstavě Sídliště Jižní Město, Fotochema, Praha, 1984
 • Blažek,B. – text katalogu v Domě pánů z Kunštátu, Brno, 1988
 • Birgus,V.- Čejkovy Petrovice, ČsF 1981, č.5, s.200 - 204
 • Dufek,A.- F.Domin, J.Čejka – Život na vsi, RF 1976, č.3, s.79
 • Dufek,A.- Černobílá fotografie, Odeon, Praha, 1987
 • Dvořák,K. – Jaromír Čejka, ČsF 1977, č.8, s.355
 • Fabel,K. – Náš venkov objektivem J.Čejky, Umění a řemesla, 1998, č.3,
 • Kliment,P. – Sídliště ve Fotochemě, ČsF 1984, č.6, s.256
 • Moucha,J. – Sídliště Jaromíra Čejky, Čs. architekt 1985, č.3, s.8
 • Mrázková,D., Remeš,V. – Cesty čs. fotografie, MF, Praha, 1989
 • Plicka,I. – Tvář českého venkova, ČsF 1997, č.7, s.7-12
 • Plicka,I. – Český venkov, Architekt 1997, č.16-17, s.64-65
 • kolektiv autorů – Encyklopedie českých. a sloven.fotografů, ASCO Praha, 1993
 • Dufek,A. – text katalogu výstavy „STOPY“, MG, Brno 2003
 • Dufek,A. – „Před a po“, Ateliér 2004, č.2., s.7
 • Horálek,J. – „Čejkova interfotokontextualita“, Souvislosti 2008, č.1, s.41-52
 • Siostrzonek,J, - Jižní Město, Opava, 2014